Rozmowa kwalifikacyjna a pytanie o ciażę

Podczas spotkania z przyszłym pracodawcą chcemy wypaść jak najlepiej. Próbujemy przewidzieć pytania, jakie mogą paść i jakoś się do nich przygotować. Co jednak, jeśli pracodawca zapyta o coś, czego nie chcemy mu wyjawiać?Podczas spotkania z przyszłym pracodawcą chcemy wypaść jak najlepiej. Próbujemy przewidzieć pytania, jakie mogą paść i jakoś się do nich przygotować. Co jednak, […]

Rozmowa kwalifikacyjna a pytanie o ciażę Czytaj dalej

„Czas hejterów”, czyli naruszenie dóbr osobistych w internecie

Powszechny dostęp do stron internetowych oraz portali społecznościowych daje nieograniczone możliwości konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa. Niejednokrotnie jednak możliwość zachowania anonimowości i pozorna bezkarność użytkowników sprawia, iż swoboda wypowiedzi bywa nadużywana, prowadząc przy tym do naruszenia dobrego imienia, czci, dobrej sławy osób fizycznych, a także renomy osób prawnych. Dochodzenie ochrony swoich dóbr bywa trudne, ale im

„Czas hejterów”, czyli naruszenie dóbr osobistych w internecie Czytaj dalej

Jak poprawnie przeprowadzić konkurs na Facebooku?

Jak poprawnie przeprowadzić konkurs na Facebooku? Konkurs na Facebooku to znakomite rozwiązanie zarówno do poszerzenia liczby odbiorców marki, jak i zaangażowanie społeczności skupionej wokół naszej strony. Polityka portalu, jak również obostrzenia prawne sprawiają jednak, że w tego rodzaju działaniach należy być niezwykle ostrożnym. Poniżej znajdziecie kilka porad, dzięki którym przeprowadzane przez Was konkursy będą zgodne

Jak poprawnie przeprowadzić konkurs na Facebooku? Czytaj dalej

Dochodzenie odszkodowań

Znaczna część postępowań prowadzonych przez sądy cywilne dotyczy roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi lub innymi zdarzeniami, które wywołują szkodę lub krzywdę, stąd zapotrzebowanie na porady prawne oraz usługi prawnicze skierowane do ofiar i bliskich poszkodowanych w ich wyniku. Rekompensata pieniężna na godziwym poziomie oraz możliwie najszybszy czas rozstrzygnięcia sporu to główne czynniki, na które

Dochodzenie odszkodowań Czytaj dalej

Coraz bliżej przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

W dniu 05 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716), zgodnie z którą z początkiem 2019 roku prawo użytkowania wieczystego przekształci się w prawo własności tych gruntów. Według danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Coraz bliżej przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Czytaj dalej

Słono-gorzki posmak RODO

Ochrona danych osobowych jest pojęciem, z którym jako przedsiębiorca pewnie zetknąłeś się nie raz. Bynajmniej powinieneś, chociażby w procesie rekrutacji nowych pracowników i gromadzeniu dokumentów. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

Słono-gorzki posmak RODO Czytaj dalej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z utratą osoby najbliższej

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie po utracie osób najbliższych. W jednej ze spraw, w którym stroną była osoba reprezentowana przez członka Kancelarii, orzeczono: tytułem zadośćuczynienia kwotę 140.000,00 zł wraz z odpowiednio zasądzonymi odsetkami, 46.000,00 zł tytułem skapitalizowanego roszczenia o rentę, kwotę 2.000,00 zł miesięcznie tytułem renty na zwiększone potrzeby

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z utratą osoby najbliższej Czytaj dalej

Odszkodowania dla firm transportowych od producentów pojazdów ciężarowych

W celu uzyskania odszkodowania dla Naszego Klienta rozpoczęliśmy negocjacje z producentami niektórych pojazdów ciężarowych. Łączna kwota, której domagamy się w imieniu Mocodawcy wynosi 175.245,231 EURO. Podstawą roszczenia jest wydana w dniu 19 lipca 2016 r. przez Komisję Europejską decyzja (AT.39824 – Trucks), nakładająca niezwykle wysokie kary finansowe na wiodących na rynku europejskim producentów pojazdów ciężarowych.

Odszkodowania dla firm transportowych od producentów pojazdów ciężarowych Czytaj dalej

Nieprawidłowe opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

Działaniami podjętymi przez zespół Kancelarii uchroniliśmy naszego Klienta od niesłusznie naliczonego podatku od nieruchomości obliczonego według jednych z najwyższych stawek. Zobowiązanie wyniosło w sumie ponad 220.000 zł. Przyczyną okazała się błędna klasyfikacja gleboznawcza gruntów, wykonana w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, która w efekcie zmieniła podstawę opodatkowania. Zespół Kancelarii opracował skargi do właściwego sądu

Nieprawidłowe opodatkowanie podatkiem od nieruchomości Czytaj dalej

Złap wiatr w żagle z Kancelarią

Kancelaria na zlecenie naszego klienta po raz kolejny zajęła się przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, w tym wniosku o dofinansowanie i biznesplanu. Efektem podjętych przez Kancelarię działań było przyznanie maksymalnej kwoty dotacji w wysokości 300.000,00 zł na zakup nowego jachtu żaglowego typu All Inclusive Delphia 47. Dzięki otrzymanej przez naszego klienta dotacji rozwinie on prowadzoną działalność o

Złap wiatr w żagle z Kancelarią Czytaj dalej

Nasze działania w sprawie zakazu uprawiania kitesurfingu

Jako pełnomocnik przedsiębiorców i stowarzyszeń kitesurfingu występowaliśmy już w sprawie ustanowienia zakazów uprawiania sportów wodnych na terenie Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu Szczecińskiego do Urzędu Morskiego. Pismo po usunięciu danych klientów dostępne jest pod adresem: http://www.adwsp.com/files/wniosek.pdf. Pismo oparte o m.in. o ustawę o dostępie do informacji publicznej pozostało nierozpoznane w pkt. 2 ppkt. b) i c)

Nasze działania w sprawie zakazu uprawiania kitesurfingu Czytaj dalej

Prawo bycia zapomnianym w internecie

Trybunał Sprawiedliwości (TS) 13 maja 2014 r. wydał nie­zwykle ważny dla ochrony praw poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych wyrok w sprawie pomiędzy Google Spain SL i Google Inc. a Agencia Espanola de Protecctón de Datos (hiszpańską agencją ochrony danych) i M. Costeją Gonzalezem, sygn. C-131/12. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że przepisy art. 12 lit. b

Prawo bycia zapomnianym w internecie Czytaj dalej

Stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji…

Stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci elektrowni wiatrowej W ostatnim czasie nasza Kancelaria zajmowała się tematyką stwierdzenia nieważności prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci elektrowni wiatrowej. Z uwagi na pojawiające się problemy związane z widmem zaprzestania prowadzenia farmy wiatrowej na skutek wadliwej urzędniczej interpretacji przepisów

Stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji… Czytaj dalej

Pozyskaliśmy 300 000 tys. złotych dla naszego Klienta

Kancelaria na zlecenie naszego klienta zajęła się przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, w tym wniosku o dofinansowanie i biznesplanu oraz procedurą przyznania pomocy unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMIR). Efektem podjętych przez Kancelarię działań było przyznanie maksymalnej

Pozyskaliśmy 300 000 tys. złotych dla naszego Klienta Czytaj dalej