Jak poprawnie przeprowadzić konkurs na Facebooku?

Jak poprawnie przeprowadzić konkurs na Facebooku?

Konkurs na Facebooku to znakomite rozwiązanie zarówno do poszerzenia liczby odbiorców marki, jak i zaangażowanie społeczności skupionej wokół naszej strony. Polityka portalu, jak również obostrzenia prawne sprawiają jednak, że w tego rodzaju działaniach należy być niezwykle ostrożnym. Poniżej znajdziecie kilka porad, dzięki którym przeprowadzane przez Was konkursy będą zgodne z literą prawa i przyniosą Wam wyłącznie same korzyści.

Po pierwsze – zadbaj o niezbędne informacje

Każdy konkurs, który przeprowadzamy na facebooku musi posiadać szczegółowy regulamin. W nim należy zawrzeć w pierwszej kolejności informację na temat organizatora konkursu (pełna nazwa i dane firmy) oraz osób, które mogą wziąć z nim udział. Prawo wskazuje bowiem, że uczestnikami rywalizacji mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (mające ukończone 18 lat i nieubezwłasnowolnione). Jeśli kierujemy konkurs do osób młodszych (co najmniej 13 lat), wówczas niezbędna będzie zgoda rodziców/opiekunów.

Po drugie – sprecyzuj zasady

Konkursy, które organizujemy muszą posiadać jasno sprecyzowane zasady przebiegu. W regulaminie, który udostępnimy na Facebooku powinniśmy zatem zawrzeć również informacje dotyczące reguł funkcjonowania konkursu (na czym będzie polegać rywalizacja), jak również nagród, które mogą wygrać uczestnicy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że opis nagród powinien być jak najbardziej precyzyjny i nie pozostawiający przestrzeni do ewentualnych reklamacji. Należy także zaakcentować informację, iż wyróżnienia nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich oraz wymienione na równowartość pieniężną.

Po trzecie – pamiętaj o obowiązującym prawie

Do regulaminu konkursu z nagrodami powinniśmy także bezwzględnie dołączyć zastrzeżenie, że „Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”. Powinniśmy także zaznaczyć, że prowadzony przez nas konkurs nie jest w żaden sposób wspierany lub sponsorowany przez portal Facebook. Pamiętajmy także o polityce prywatności – określeniu, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane (i w jakim celu) zamierzamy przetwarzać. Rozporządzenie unijne dot. ochrony danych osobowych wymusza na nas także obowiązek poinformowania o ewentualnym udostępnianiu danych podmiotom trzecim, a także zaznaczenia, w jaki sposób zabezpieczamy dane uczestników.

Po czwarte – to także dobra zabawa!

Nie możemy jednak zapominać, że konkurs na Facebooku to także dobra zabawa. Zyskać na niej mogą zarówno uczestnicy – dzięki możliwości zdobycia nagród, jak i organizatorzy – poprzez wzrost zasięgu fanpage’a oraz zaangażowania skupionych wokół niego użytkowników. Co więcej, pamiętajmy, że tego rodzaju konkurs może organizować każdy z nas, bez względu na liczbę polubień czy rozpoznawalność naszego profilu. Jeżeli zadbamy o właściwe obostrzenia prawne i podporządkujemy się do wymienionych wyżej zasad, takie rozwiązanie pozwoli osiągnąć nam wyłącznie same korzyści. Jeśli nadal potrzebują Państwo konsultacji w zakresie prawa Internetu zapraszamy do kontaktu!