Nasze działania w sprawie zakazu uprawiania kitesurfingu

Jako pełnomocnik przedsiębiorców i stowarzyszeń kitesurfingu występowaliśmy już w sprawie ustanowienia zakazów uprawiania sportów wodnych na terenie Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu Szczecińskiego do Urzędu Morskiego.

Pismo po usunięciu danych klientów dostępne jest pod adresem: http://www.adwsp.com/files/wniosek.pdf.

Pismo oparte o m.in. o ustawę o dostępie do informacji publicznej pozostało nierozpoznane w pkt. 2 ppkt. b) i c) – zamierzamy ponowić to pismo – i skarżyć jego ewentualne nierozpoznanie. Mamy termin do 19.12.2014 r.

Odpowiedź Urzędu Morskiego dostępna jest pod adresem http://www.adwsp.com/files/zaw_ums_3.11.pdf.

Chętnych proszę o kontakt przed tym terminem celem udzielenia umocowania do złożenia popisu pod kolejnym wnioskiem do Urzędu Morskiego pod adresem deboa@adwsp.com.

Pełnomocnictwo dostępne pod adresem: http://www.adwsp.com/files/POA-NATURA_2000.pdf po wydrukowaniu, podpisaniu z umieszczeniem danych kontaktowych można je odesłać na adres kancelarii wskazany w treści pełnomocnictwa. Pomagamy nieodpłatnie.

W związku z planowanymi całorocznymi i sezonowymi zakazami uprawiania wszelkich odmian surfingu w projektach planów ochrony dla obszarów Natura 2000 na terenach “Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009), “Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011) uprzejmie prosimy i gorąco zachęcamy do pobrania wniosku O UWZGLĘDNIENIE  PROPOZYCJI ZMIAN ZAPISÓW W PROJEKTACH PLANÓW OCHRONY DLA OBSZARÓW NATURA 2000 i UDZIELENIE INFORMACJI oraz wypełnienia i podpisania wniosku i skierowania go w terminie do dnia 19.12.2014 r. na adres:

W formie pisemnej: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Pl. Batorego 4 70 – 207, Szczecin oraz w formie elektronicznej – np. skan podpisanego wniosku lub e-mail z treścią wniosku na adres e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

UWAGA – WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE JEDYNIE DO DNIA 19.12.2014 R. WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU MORSKIEGO PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPOZNAWANE.