Nieprawidłowe opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

Działaniami podjętymi przez zespół Kancelarii uchroniliśmy naszego Klienta od niesłusznie naliczonego podatku od nieruchomości obliczonego według jednych z najwyższych stawek. Zobowiązanie wyniosło w sumie ponad 220.000 zł. Przyczyną okazała się błędna klasyfikacja gleboznawcza gruntów, wykonana w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, która w efekcie zmieniła podstawę opodatkowania. Zespół Kancelarii opracował skargi do właściwego sądu administracyjnego, które sąd uznał za zasadne. Sąd w uzasadnieniu wyroku uznał, iż rację ma skarżący w zakresie sformułowanych zarzutów do wydanych decyzji podatkowych. W wyniku podjęcia prawidłowych kroków prawnych – w ramach kontroli instancyjnej  z udziałem Kancelarii – zmianie uległa podstawa prawna opodatkowania, a właściwy organ odstąpił od opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Całość orzeczenia możesz przeczytać tutaj:

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-sz-52-15/podatki_od_nieruchomosci/2b7df98.html