Pozyskaliśmy 300 000 tys. złotych dla naszego Klienta

Kancelaria na zlecenie naszego klienta zajęła się przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, w tym wniosku o dofinansowanie i biznesplanu oraz procedurą przyznania pomocy unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMIR).

Efektem podjętych przez Kancelarię działań było przyznanie maksymalnej kwoty dotacji w wysokości 300.000,00 zł na zakup nowej maszyny budowlanej – ładowarki kołowej.

Dzięki otrzymanej przez naszego klienta dotacji rozwinie on prowadzoną działalność o nową branże i przyczyni się do wzrostu poziomu zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim.