Dochodzenie odszkodowań

Znaczna część postępowań prowadzonych przez sądy cywilne dotyczy roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi lub innymi zdarzeniami, które wywołują szkodę lub krzywdę, stąd zapotrzebowanie na porady prawne oraz usługi prawnicze skierowane do ofiar i bliskich poszkodowanych w ich wyniku. Rekompensata pieniężna na godziwym poziomie oraz możliwie najszybszy czas rozstrzygnięcia sporu to główne czynniki, na które zwracają uwagę klienci naszej kancelarii.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Wysokość zasądzonej rekompensaty w dużej mierze zależy od rzetelności i fachowości prawników zajmujących się daną sprawą. Optymalnym rozwiązaniem jest korzystanie z prawniczego wsparcia na etapie postępowania likwidacyjnego u ubezpieczyciela w ramach np. odwołania od niekorzystnej decyzji, a także na etapie postępowania sądowego, w tym w ramach przygotowania pozwu, czy przygotowań do rozprawy. Niekiedy okazuje się , że fachowo i merytorycznie opracowane pismo wpływa na satysfakcjonującą obie strony ugodę bez sądowych batalii.

Na etapie przygotowania do postępowania przed sądem prawnicy zbierają dokumentację mającą prowadzić do naprawy wyrządzonej szkody bądź krzywdy. W związku z tym pojawiają się różnice wynikające z brzemienia przepisów prawa cywilnego pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Odszkodowanie stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej – . Wysokość zasądzanych odszkodowań powinna pokryć zarówno szkodę rzeczywistą, jak również ewentualne utracone korzyści. Rolą naszych prawników, , jest uzyskanie możliwie najwyższych kwot i za szkody rzeczywiste, i za utracone korzyści.

Na pozór trudniejsze do zdefiniowania jest zadośćuczynienie. Cierpienia fizyczne i psychiczne wynikające ze zdarzenia także można oszacować, korzystając z naszego wsparcia i doświadczenia. Prawnie uregulowane zadośćuczynienie stanowi między innymi, iż w razie naruszenia dobra osobistego za doznane krzywdy, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia negatywnych skutków, osoba poszkodowana ma prawo żądać odpowiedniej sumy pieniężnej celem rekompensaty za doznaną krzywdę (fizyczną lub psychiczną).

Czas

Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia to proces kilkuetapowy. W zakresie działań zajmujemy się dogłębną analizą dokumentacji, pomocą w uzyskaniu stosownych zaświadczeń w instytucjach, reprezentowaniem klienta w postępowaniu sądowym lub (i) w postępowaniach z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz prowadzimy negocjacje w takich miejscach, jak Szczecin czy całe woj. zachodniopomorskie.

Dla uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia niezbędna jest ocena czy roszczenie naszych Klientów nie jest przedawnione. Przedawnienie bowiem, nawet w przypadku wystąpienia szkody lub krzywdy może powodować nieuznanie roszczenia przez ubezpieczyciela lub oddalenie roszczenia przez Sąd. Takiej oceny dokonujemy po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Klienta, wyjaśniając jednocześnie podstawy prawne naszej oceny.