Odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia to istotna kwestia, o którą powinna zawalczyć każda osoba, która doznała szeroko pojętej szkody lub krzywdy. Samo pojęcie odszkodowania wiąże się najczęściej z pokryciem uszczerbku o charakterze majątkowym. Zadośćuczynienie różni się od odszkodowania tym, że ma na celu rekompensatę szkody innej niż majątkowa (krzywdy). Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ma prowadzić do naprawienia wyrządzonej odpowiednio – szkody lub krzywdy. Wysokość zasądzanych odszkodowań i zadośćuczynień jest zróżnicowana. Uzależniona jest najczęściej od rozmiaru poniesionej szkody lub cierpienia wywołanego określonym zdarzeniem.

W zakres działań mających na celu wyegzekwowanie odszkodowania i zadośćuczynienia wchodzą:

Dochodzimy zadośćuczynień za śmierć osób bliskich, odszkodowań komunikacyjnych oraz powypadkowych. Niezależnie od rodzaju sprawy, oferujemy profesjonalne i indywidualne podejście do każdego Klienta.