Prawo pracy

Jedną z kluczowych dziedzin prawnych pozostających w kręgu zainteresowań pracowników naszej kancelarii są porady prawne związane z szeroko pojętymi kwestiami zatrudnienia. Nie brakuje problemów wynikających z relacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami, staramy się wyjść również naprzeciw oczekiwaniom podmiotów, które decydują się na zatrudnianie cudzoziemców, także tych spoza UE.

Zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszych kwestiach, a zakres naszych usług adresowanych głównie do pracodawcy z tej dziedziny prawa obejmuje m.in.:
– doradztwo w zakresie planów zatrudnienia,
– bieżąca obsługa przedsiębiorców, głównie tych, dla których obszarem działania pozostają Szczecin i województwo zachodniopomorskie,
– porady związane z podpisywanymi umowami z pracownikami,
– formalna legalizacja pobytu i pracy obcokrajowców,
– reagowanie w kryzysowych sytuacjach, także przewidujących spory zbiorowe,
– doradztwo w zakresie praw regulujących takie kwestie, jak urlop czy należne wynagrodzenia,
– reprezentowanie przedsiębiorców w spornych relacjach z zatrudnionymi przez nich osobami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ciągle pogłębianej wiedzy i kreatywności zespołu radcowskiego i adwokackiego, oferujemy szeroką gamę usług prawnych. Na bieżąco monitorujemy zmiany dokonywane w przepisach prawnych, reagujemy na nie, interpretujemy, a następnie (jeżeli zachodzi taka potrzeba) odpowiednio dostosowujemy nasze propozycje do indywidualnego zapotrzebowania oczekujących wsparcia klientów.