Odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z utratą osoby najbliższej

Kancelaria z powodzeniem reprezentuje Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie po utracie osób najbliższych.

W jednej ze spraw, w którym stroną była osoba reprezentowana przez członka Kancelarii, orzeczono: tytułem zadośćuczynienia kwotę 140.000,00 zł wraz z odpowiednio zasądzonymi odsetkami, 46.000,00 zł tytułem skapitalizowanego roszczenia o rentę, kwotę 2.000,00 zł miesięcznie tytułem renty na zwiększone potrzeby powoda. Jednocześnie, dzięki staraniom zespołu Kancelarii – sąd orzekł o odpowiedzialności pozwanego na przyszłość wobec powoda.

W kolejnym postępowaniu na rzecz naszego Klienta, tytułem zadośćuczynienia, została orzeczona kwota 115.000,00 zł wraz z odpowiednio zasądzonymi odsetkami.