Złap wiatr w żagle z Kancelarią

Kancelaria na zlecenie naszego klienta po raz kolejny zajęła się przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, w tym wniosku o dofinansowanie i biznesplanu.

Efektem podjętych przez Kancelarię działań było przyznanie maksymalnej kwoty dotacji w wysokości 300.000,00 zł na zakup nowego jachtu żaglowego typu All Inclusive Delphia 47.

Dzięki otrzymanej przez naszego klienta dotacji rozwinie on prowadzoną działalność o nową branże i przyczyni się do wzrostu poziomu zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim.

Kancelaria procesowała procedurą przyznania pomocy unijnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMIR).