Prawo przewozowe

Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie prawa przewozowego. Oferujemy:
– pomoc prawną w zakresie przewozu rzeczy i ludzi, niezależenie od tego, czy chodzi o obszar kraju, czy o transport międzynarodowy,
– poradnictwo w kwestii tworzenia, modyfikacji, a także negocjacji umów,
– sporządzanie projektów zgodnie z oczekiwaniami klienta,
– pomoc prawną w sprawach dotyczących reklamacji oraz dochodzenia roszczeń,
– możliwość określenia ogólnych warunków przewozu towarów,
– wsparcie w odniesieniu do spraw kadrowych, m.in. zatrudnianie pracowników, zarówno z krajów wspólnoty, jak i spoza granic UE,
– wsparcie w sprawach związanych z uszkodzeniami towaru, opóźnień w dostarczeniu przesyłki, ubytku masy,
– pomoc w sprawach związanych z zakładami ubezpieczeń,
– reprezentowanie firm i osób prywatnych przed ubezpieczycielami oraz sądami, również w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zlecenia transportowego oraz w sytuacji szkód komunikacyjnych,
– reprezentowanie klienta w kontaktach z administracją publiczną.

Mieszkańcy miasta Szczecin i okolic mogą liczyć na profesjonalną pomoc w naszej kancelarii. Tworzymy zespół, który szczegółowo zna prawo transportowe oraz treść i sposób działania konwencji CMR. Nasz zespół prawników każdorazowo uwzględnia wszelakie niuanse sprawy, odpowiada na potrzeby i wątpliwości klienta. Proponowane rozwiązania oparte są na wnikliwym poznaniu sprawy i oczekiwań klienta, a także na rzetelnej wiedzy czym jest prawo transportowe.